"Hockeyen met motorische vaardigheden."

Wilt u uw kind betrekken bij hockey, hem laten kennismaken met de sport of hem meer leren terwijl hij zijn motorische vaardigheden ontwikkelt?

BHOCKEY biedt u "motor hockey" trainingen aan ...

Wat is dat?
Het doel van deze clinics is om jonge kinderen tussen 4 en 7 jaar oud, beginners of al ingewijd in het hockey, de mogelijkheid te bieden om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze het veldhockey ontdekken en beoefenen.

Deze cursussen worden begeleid door hockey coaches en georganiseerd door psychomotorische therapeuten, professionals in de ontwikkeling van kinderen.

Wat is de bijdrage van psychomotoriek in hockeyklinieken?
Psychomotoriek is een rehabilitatief beroep dat kinderen in hun ontwikkeling begeleidt en hen vrij laat om hun potentieel in hun eigen tempo te verkennen. Het idee is om kinderen algemene motorische vaardigheden en lichaamservaring oefeningen aan te bieden, zodat ze kunnen groeien en zich goed voelen over hun lichaam.

Hoe vinden de stagedagen plaats?
De dagroosters worden gemaakt door psychomotrici en hockeycoaches, waardoor het hockeyaspect en de ontwikkeling van de motoriek worden gecombineerd.

De dagen omvatten tussen 2 en 3 uur psychomotorische workshops, 2 uur hockey georganiseerd zodat de kinderen in de beste omstandigheden zijn voor elke activiteit.

De verschillende psychomotorische werkplaatsen

  • Ontwikkeling van de brutomotorische vaardigheden: cursussen die coördinatie, springen en evenwicht combineren, waarbij het kind door alle ontwikkelingsfasen wordt geleid om de brutomotorische vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.
  • Balspelen: door het beoefenen van baloefeningen kan het kind zijn manuele behendigheid ontwikkelen, maar ook zijn tonische regulatie, zijn vloeibaarheid van de beweging, zijn relatie tot de ruimte...
  • Risico's nemen: Je lichaam op de juiste manier investeren is essentieel voor de ontwikkeling van je kind. Het principe van de workshops over het nemen van risico's is om het kind te helpen in zijn lichaamsbewustzijn, het beheer van zijn bewegingen in de ruimte ten opzichte van anderen, de noties van snelheid, de vrees voor vallen, communicatie...
  • Emotioneel management, relatie met anderen: BHOCKEY opleidingen zijn vooral momenten van delen tussen jonge kinderen maar ook internationale spelers. In een geest van samenhang en uitwisseling zullen groepsworkshops met integratie van de begrippen emotioneel beheer en relatie met anderen aan de kinderen worden voorgesteld. Het is essentieel om niet te vergeten dat hockey een collectieve sport is, daarom zullen de psychomotorische workshops en hockey oefeningen zich richten op het kind en zijn relatie met anderen.

Het denkbeeldige aspect in het hart van de hockey-motorische hockeyklinieke
n
Verbeelding is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het kind. In het licht hiervan willen we de verbeelding tijdens de cursussen integreren om ze levendiger en aantrekkelijker te maken voor kinderen.